ઉન્નાવ અને કથુઆ ખાતેના સગીરા પરના દુષ્કર્મના વિરોધમાં ગઈકાલે બાંદરાના કાર્ટર રોડમાં મોરચો કઢાયો હતો

ઉન્નાવ અને કથુઆ ખાતેના સગીરા પરના દુષ્કર્મના વિરોધમાં ગઈકાલે બાંદરાના કાર્ટર રોડમાં  મોરચો કઢાયો હતો
ઉન્નાવ અને કથુઆ ખાતેના સગીરા પરના દુષ્કર્મના વિરોધમાં ગઈકાલે બાંદરાના કાર્ટર રોડમાં  મોરચો કઢાયો હતો   

© 2018 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer