• ગુરુવાર, 18 જુલાઈ, 2024

મોટી ફિલ્મોની ટક્કરથી મેકર્સને નુકસાન થાય છે : અનીસ બઝમી  

જ્યારે પણ બે મોટી ફિલ્મોની બૉક્સઅૉફિસ પર ટક્કર થાય છે ત્યારે એક ફિલ્મને અથવા બંનેને નુકસાન થાય છે. થોડા સમય પહેલા રિલીઝ થયેલી અક્ષય કુમાર અને.....