• ગુરુવાર, 18 જુલાઈ, 2024

એફડીઆઈ ઘટવાથી ઈ-કૉમર્સ પૉલિસી ઢીલમાં પડવાની સંભાવના

નવી દિલ્હી, તા. 9 (એજન્સીસ) : ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રોમોશન ઓફ ઈન્ડસ્ટ્રી ઍન્ડ ઈન્ટરનલ ટ્રેડ (ડીપીઆઈઆઈટી) જણાવ્યું છે કે ભારતનું ચોખ્ખું વિદેશી સીધું રોકાણ (એફડીઆઈ)નો પ્રવાહ વાર્ષિક ધોરણે 3.5 ટકા ઘટી 2023-24માં 44.42 અબજ ડોલર રહ્યો હતો જે પાંચ વર્ષની સૌથી નીચી સપાટી.....