• મંગળવાર, 25 જૂન, 2024

કામા હૉસ્પિટલમાં આયુર્વેદિક ઓપીડી વિભાગ શરૂ થયો  

મુંબઈ, તા. 7 : કામા હૉસ્પિટલમાં આયુર્વેદિક ઓપીડી વિભાગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને નાગરિકો તરફથી એને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વિભાગમાં એક ડૉક્ટર, નર્સ અને કમ્પાઉન્ડરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. વિભાગ સોમવારથી શુક્રવાર દરમિયાન....

ઇ-પેપરના નવા શુલ્ક