• શનિવાર, 02 ડિસેમ્બર, 2023

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને સૂરીનામનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સમ્માન  

નવી દિલ્હી, તા.6 : રાષ્ટ્રપતિ દૌપદી મુર્મૂને સૂરીનામ દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સમ્માન `ગ્રાન્ડ ઓર્ડર ઓફ યલો સ્ટાર' થી નવાજવામાં આવ્યા છે. સૂરીનામના રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રકિપ્રસાદ સંતોખીએ મજબૂત દ્વિપક્ષીય સંબંધો માટે રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂનું સમ્માન કર્યું હતું.